logo

Actualitat Notícies

Vas signar un acord amb el banc? Pot ser que fora abusiu

Clàusules sol, despeses hipotecàries, IRPH, multidivisa... hi ha molts casos de clàusules que són abusives. Sovint abans que siguen declarades així, les entitats proposen a l'usuari arribar a un acord: molta cura, pots caure en el parany.

OCU porta anys lluitant contra les clàusules bancàries, i també alertant als consumidors sobre el risc que poden amagar alguns acords que proposen les entitats. Teníem raó: el Tribunal de Justícia de la Unió Europea estableix que els acords signats amb els bancs també poden ser abusius.

El banc et proposa negociar? No baixes la guàrdia

Moltes entitats, sobretot abans que es dictaren sentències favorables als consumidors declarant abusives clàusules com el sòl, el *IRPH o la imposició de les despeses, van decidir negociar amb els clients que reclamaven per l'aplicació d'aquestes clàusules que consideraven injustes.

Aquests acords es basaven a reduir l'impacte de l'aplicació de la clàusula, per exemple, en el cas de les clàusules sol, reduint el sòl aplicable. Però això no és gratis: a canvi, les entitats exigien al consumidor signar algun document de renúncia a emprendre accions legals, tancant-li la porta a futures reclamacions.

Molts consumidors, una vegada conegudes les sentències que declaraven abusives determinades clàusules, es van adonar que l'acord signat era molt desfavorable als seus interessos i van iniciar accions judicials per a aconseguir la declaració de nul·litat de la seua clàusula.

El Suprem decideix a favor del banc

Al principi els tribunals consideraven que aqueixos acords previs no tenien validesa, i prevalia la nul·litat de la clàusula. Aquest criteri va ser en principi confirmat pel Tribunal Suprem… però en en 2018 el Tribunal Suprem va canviar de criteri i va establir que un acord per a reduir la clausula sòl era perfectament vàlid, així com la renúncia a emprendre accions judicials, ja que el document signat era prou transparent.

El TJUE ho deixa clar: els acords sí que poden ser abusius

Una vegada més, ha hagut de ser la justícia europea la que esmene a l'el nostre Tribunal Suprem. Ha resolt en el cas concret d'una consumidora, que ha reclamat l'acord al qual va arribar amb el banc.

El Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea deixa clar que els acords adoptats amb els bancs també poden ser declarats abusius si l'acord signat no s'ha negociat individualment i no és transparent, de manera que el consumidor no és plenament conscient de totes les conseqüències jurídiques que d'ell es deriven.

En aquest cas concret jutjat, el *TJUE estableix que el fet que l'acord signat s'emmarque dins de la política general de renegociació d'hipoteques amb clàusules sol de l'entitat és un indici que la consumidora no va poder influir en el contingut de la nova clàusula, i el que la client escriguera de pròpia mà que comprenia el mecanisme de la clàusula sol no permet concloure que la clàusula va ser negociada individualment.

Per a OCU, aquesta sentència de Tribunal de Justícia de la Unió Europea és una molt bona notícia, perquè obri la porta al fet que els consumidors que hagen signat acords així puguen aconseguir la declaració de nul·litat tant de les clàusules abusives dels seus contractes com dels acords signats amb l'entitat.

Consulta la noticia original AQUI

© 2021 - Sernutec - Servicios y Nuevas Tecnologías