logo

Actualitat Notícies

La reinvenció de l'advocat de gran consum: desafiaments per a adaptar-se al nou consumidor
La reinvenció de l'advocat de gran consum: desafiaments per a adaptar-se al nou consumidor

Les companyies de gran consum (*FMCG) s'enfronten a un escenari tremendament reptador, perquè en la seua gran majoria són empreses tradicionals, que han d'adaptar-se a les noves demandes del mercat i d'un nou consumidor. Perquè parlar del sector del gran consum és parlar de nosaltres mateixos, de la nostra vida.

Però com és aqueix nou consumidor, especialment quan parlem d'alimentació i gran consum? Ens trobem a un consumidor conscient i responsable que aposta pel upcycling i que mobilitza el seu acte de compra per qüestions com la responsabilitat, justícia social o la sostenibilitat. En conseqüència, la missió de la companyia adquireix rellevància de primer nivell. I davant aquesta tendència, sorgeixen les companyies que posen a les persones i al planeta al mateix nivell que els guanys –les 'B *CORP'. És, a més, un consumidor que busca viure de manera saludable i que evoluciona clarament cap a un servei a demanda i conveniència.

En aquest context i avivat per la tecnologia, que actua com a accelerador del canvi, sorgeixen nous models de negoci que repten l'statu quo de les companyies del sector tal com es concebien fins ara. Alguns exemples d'aquestes tecnologies que ja estan fent presència al sector o el faran són la híper-connectivitat, que permet una híper-personalització; el blockchain, aplicat a conéixer la traçabilitat i origen dels aliments; o el big data, que ajuda a aplicar la innovació al disseny i producció d'aliments més sans i sostenibles.

Així, el nou consumidor, la irrupció de la tecnologia i una regulació cada vegada major generen un entorn molt més competitiu per al sector FMCG.

Aquest mateix fenomen el trobem en el món dels despatxos d'advocats, que estan reinventant-se amb la proliferació del *New *Law, els ALSP -Alternative Legal Services Provider- o les startups de Legaltech.

Els advocats in-house no som aliens a aquesta realitat i també hem d'adaptar-nos a aquest fenomen. Aquesta “supervivència” es tradueix en una profunda transformació des d'una doble perspectiva.

Des del què: el propòsit de la funció legal in-house no pot ser un altre que aportar valor al negoci, més si cap, hui dia, quan els comptes de resultats es veuen tensionadas.

Des del com: evolucionant des d'una perspectiva més tradicional i reactiva per a convertir-se en un solucionador de problemes creatiu, proactiu i amb mentalitat de negocis -*Business-*minded-, que ha d'utilitzar la tecnologia, el lideratge i les habilitats de comunicació per a construir solucions innovadores ajustades a la llei.

Aquesta transformació també exigeix maduresa per part de les companyies, perquè l'advocat interactue al més alt nivell, des de posicions de direcció, involucrant-se en la conversa de negoci des del primer moment. En cas contrari, mai podrà ser prou proactiu i es corre el risc que es convertisca en un obstaculitzador en lloc d'un solucionador.

Davant aquest escenari, quins són els principals reptes de l'advocat *in-*house? La intensa activitat legislativa, que busca ajustar la realitat jurídica a la del mercat, porta aparellada una “obsolescència programada” del coneixement o el saber. Aquest risc és alt, i en advocats que el seu principal actiu és el coneixement, requereix d'una apropiada gestió. Així, les *soft *skills adquireixen major força que les tradicionals *hard *skills.

Així mateix, no podem obviar el context actual de nous models de negoci que busquen millorar la productivitat i l'eficiència. El *cost *cutting és una realitat que s'incrementa, per a alliberar recursos allotjats en àrees històricament més tradicionals, en pro d'iniciatives estratègiques.

que aliats compten llavors els advocats in-house? La tecnologia ha de ser la nostra millor arma per a alliberar recursos, especialment en tasques repetitives i de menor valor afegit.

És cert que, en el món legal, hi ha iniciatives digitals interessants, com el *smart *contract, signatura de contractes digitals mitjançant la veu, legal *analytics, intel·ligència col·lectiva o digital *selling. Aquest últim, que uneix a despatxos i clients en forma de marketplace de serveis legals, ja ha sigut posat en marxa per *Amazon. Serà aquest el principi de la mercantilització o comoditización dels serveis legals?

En realitat, l'aplicació de totes aquestes iniciatives està encara en fase incipient d'implantació. Per exemple, l'activitat contractual és una de les activitats que més recursos demanda en el dia a dia de la funció legal d'una companyia, i malgrat existir solucions tècniques sobre aquest tema, encara està en fase inicial d'implantació.

En conclusió, en aquest context tan canviant per a les companyies en general, i per al sector de l'advocacia en particular, per a eixir victoriós solo hi ha una alternativa: passar de la manera supervivència a la manera reinvenció i oportunitat. Només aquells que siguen líquids es reinventaran i eixiran reforçats.

Consulta la notícia original ACI

© 2021 - Sernutec - Servicios y Nuevas Tecnologías