logo

Actualitat Notícies

El 43% dels consumidors que han individualitzat el consum de la calefacció ha notat un estalvi
El 43% dels consumidors que han individualitzat el consum de la calefacció ha notat un estalvi

El 43% dels consumidors que han individualitzat el consum de la seua calefacció han notat un estalvi, segons assenyala una enquesta encarregada per l'Associació de Consumidors de Navarra Irache.

Per això, l'associació ha aconsellat als veïns d'edificis amb calefacció central que "afronten com més prompte millor aquest canvi ja que, en primer lloc, serà obligatori fer-ho en dos anys i, a més, permet un pagament més just en funció de la calefacció que efectivament es consumisca, la qual cosa al seu torn pot portar a un ús més responsable d'aquest servei".

Segons ha explicat en una nota, el Govern va aprovar el mes d'agost passat el Reial decret 736/2020 que estableix que "a partir de 2022 o primer trimestre de 2023 -en funció de la zona climàtica i el nombre d'habitatges- els edificis amb calefacció central a Navarra hauran de disposar de comptadors per a individualitzar el consum de cada pis", sempre que siga "tècnicament viable i econòmicament rendible". S'estima que a Navarra hi ha més de 50.000 habitatges amb calefacció central.

Irache ha destacat que amb la individualització, "gran part de la factura de la calefacció -entre un 60% i un 75%- ho marcarà el consum realitzat en cada pis i la part restant de destinarà a mantindre la caldera central i la calefacció en les zones comunes de l'edifici".

L'associació ha assenyalat que en 2021 "els edificis a Navarra hauran de sol·licitar un pressupost a una empresa instal·ladora, que serà la que determinarà si la inversió necessària per a individualitzar la comptabilització de la calefacció serà amortitzada amb l'estalvi dels següents quatre anys. Si és viable, la comunitat de veïns tindrà un termini de quinze mesos per a instal·lar els comptadors o repartidors".

Irache ha destacat que aquesta modificació "pot suposar una reducció de la despesa en calefacció de l'edifici del 24%" i un estalvi per a cada habitatge que pot ascendir als 200 euros a l'any.

L'associació ha assenyalat que periòdicament rep queixes d'usuaris pel servei de calefacció central que van des de discrepàncies per l'horari de funcionament triat, que el sistema "no és prou potent o resulta molt car", o perquè consideren que altres veïns "balafien o fan un mal ús de la calefacció".

Una vegada instal·lats els sistemes de comptabilització individual, la informació sobre la lectura dels consums i la liquidació individual es proporcionarà gratuïtament a l'usuari final almenys una vegada cada dos mesos, incloent com a opció que aquesta informació i liquidació s'oferisquen en format electrònic. En cas de disposar d'un servei de lectura remota, aquesta informació i liquidació es proporcionarà mensualment. En tot cas, l'usuari final haurà de tindre un accés adequat i gratuït a les dades del seu consum.

Finalment, Irache ha explicat que "instal·lar comptadors individuals és viable tècnicament, amb caràcter general, en els sistemes de calefacció d'anell, que tenen un únic punt d'entrada i d'eixida per a cada habitatge. Si, per contra, el sistema de calefacció de l'edifici és en columna caldrà instal·lar repartidors de costos en cada radiador per a calcular el consum".

Consulta la notícia original ACI

© 2021 - Sernutec - Servicios y Nuevas Tecnologías