logo

Actualitat Notícies

El 10% dels consumidors té problemes amb la portabilitat del mòbil

El 10 per cent dels consumidors navarresos ha tingut problemes en realitzar la portabilitat del seu telèfon mòbil i un 69% considera que les companyies no els informen prou en fer un canvi d'operador, segons una enquesta encarregada per l'associació de consumidors de Navarra *Irache.

L'associació ha explicat que, després de les restriccions provocades per la pandèmia de Covid-19, a la fi de maig es va eliminar la prohibició de realitzar portabilitats que suposaren desplaçaments i ja en les últimes setmanes *Irache ha rebut "desenes de consultes per dubtes i problemes en canvis d'operador telefònic".

Segons l'associació, el canvi d'operador mantenint el número és una gestió molt habitual i un "dret" del consumidor, per la qual cosa "hauria de fer-se amb senzillesa i sense dificultats". "No obstant això, són molt freqüents els casos de persones que acudeixen a l'associació perquè el canvi -o la seua cancel·lació- no es produeix, es retarda, es realitza en altres condicions o, sobretot, per càrrecs inesperats per part d'alguna de les companyies que intervenen. L'any passat es van atendre més de quatre mil consultes i reclamacions", ha assenyalat.

Entre els problemes que més han crescut aquest últim any estan els càrrecs en tirar-se arrere en un canvi de companyia. Generalment, la instal·lació del cablejat -en cas de paquets combinats- es realitza ràpidament, a penes en uns dies després d'haver-ho sol·licitat i encara que encara no s'haja produït tècnicament el canvi d'operadora. "En moltes ocasions el client rep una contraoferta de la seua companyia, l'accepta i cancel·la el canvi. No obstant això, li cobren la instal·lació de la infraestructura, un càrrec que pot ascendir a més de cent euros", ha explicat l'associació.

Altres vegades el consumidor no pot retornar l'encaminador de la companyia "abandonada". "Acudeix a una botiga de la companyia per a retornar-ho però li diuen que necessita un codi. Contacta telefònicament amb l'operadora però no aconsegueix que li ho donen i veu com li han carregat fins a huitanta euros per aparells que vol retornar però no pot", ha apuntat.

Una qüestió molt repetida és la aplicació irregular dels terminis de permanència. A una consumidora li van carregar 160 euros en canviar de companyia telefònica. Quan va acudir a *Irache es va comprovar que només li quedaven tres setmanes per a complir l'any i mig de termini pactat. Per tant, la penalització no havia de superar els deu euros.

Encara que la permanència ha d'haver sigut acceptada expressament pel consumidor, a vegades l'operadora l'aplica encara que no existisca aquesta clàusula en el contracte. "En moltes ocasions, el consumidor va contractar per telèfon i cal demanar l'enregistrament per a haver-hi si va acceptar una permanència o no", ha assenyalat l'associació.

*Irache ha precisat que convé distingir entre permanències i pagaments a terminis de mòbils. "És una confusió molt habitual i que està generant queixes entre els consumidors. Molts mostren el seu estupor perquè en canviar de companyia els han facturat pagaments de centenars d'euros. En el seu moment, quan van contractar telefonia i internet van adquirir telèfons mòbils que l'operadora oferia com a promoció. Aquests mòbils s'han anat pagant a terminis, al costat de la quota del servei", ha indicat.

En molts casos, el contracte assenyala que en canviar d'operadora el consumidor haurà de liquidar el que quede per pagar dels terminals. Per això, en anar-se a una altra companyia la que han deixat els factura el que queda per amortitzar dels telèfons, en liquidacions que han arribat fins a 900 euros en alguna ocasió. Moltes persones confonen aquesta liquidació amb una clàusula de permanència, que, d'haver-la, hauria de correspondre a algun descompte en el preu del terminal.

Un altre problema que s'ha donat amb més freqüència en els últims mesos és una línia mòbil addicional que l'operadora ofereix de forma "totalment gratuïta" durant la contractació o al poc temps de realitzar-se. A vegades el consumidor ni tan sols coneix que la té. "Quan canvia de companyia, no se sol·licita la portabilitat d'aquesta línia addicional, per desconeixement. Als mesos, el consumidor detecta que l'antiga operadora li cobra quotes per aquesta línia, de la qual ni tan sols s'acordava", ha explicat *Irache.

D'altra banda, l'associació ha explicat que "són habituals les promeses que fan molts agents comercials d'operadores per a aconseguir nous clients i que no es compleixen". "Es dóna sobretot en les portabilitats realitzades via telefònica. Entre les promeses més habituals està la si es fes càrrec de la penalització que li carregarà la companyia actual si es canvia. El consumidor descobreix posteriorment que li l'han cobrada del seu compte bancari", ha afegit.

Per a evitar que les paraules es queden en lletra morta, l'associació ha explicat és més convenient contractar per escrit i conservar les condicions pactades amb la nova companyia. A vegades succeeix que el comercial promet unes condicions millors que les que es plantegen després en l'anomenada verificadora, que és la que val com a contracte.

L'associació ha oferit unes pautes per a tindre en compte si es canvia de companyia, entre altres, revisar el contracte vigent i comprovar especialment si té algun compromís de permanència, per què import i quant temps li queda per complir.

També aconsella assegurar-se que no està pagant en la factura algun terminal i, si és així, informar-se de si en canviar haurà de liquidar el que quede per pagar i quant serà l'import.

Així mateix, recomana fer constar la sol·licitud de portabilitat i totes les condicions pactades amb el nou operador per escrit abans d'acceptar-ho. "En principi, la nova companyia hauria de remetre-li les condicions per escrit del contracte una vegada subscrit", afig.

*Irache també ha explicat que si l'usuari porta un paquet combinat i ha de retornar a la companyia anterior un encaminador o qualsevol altre aparell, ha de fer-lo com més prompte millor i demanar un resguard del lliurament.

Finalment, aconsella en els mesos següents comprovar que la companyia anterior no passa càrrecs bancaris i que els de la nova operadora responen a les condicions acordades.

Consulta la notícia original ACI

© 2021 - Sernutec - Servicios y Nuevas Tecnologías