logo

Actualitat Notícies

Demana una moratòria per al teu prèstec

Centenars de milers de consumidors han demanat la congelació temporal dels seus préstecs hipotecaris o personals, recorrent a la mesura aprovada pel Govern per a pal·liar els estralls del coronavirus. I d'altres estan arribant a acords particulars amb els seus bancs. Si tens por de caure en l'impagament dels teus préstecs, fes el mateix que ells: guanyaràs temps per a pensar i reorganitzar-te.

Si no pots pagar el teu préstec, demana una moratòria

Els efectes econòmics de la crisi provocada pel Covid-19 es deixen sentir. El Govern va aprovar una moratòria en el pagament de les quotes de préstecs, per a evitar que els consumidors els ingressos dels quals s'hagen vist disminuïts a causa del coronavirus caiguen en una situació d'impagament dels seus préstecs.

Encara que no sigues consumidor vulnerable, no desistisques

Els requisits de la moratòria aprovada pel Govern deixen fora a molts perjudicats, de manera que els propis bancs van decidir pel seu compte donar facilitats per a no patir els problemes de morositat que encara cuegen de la crisi de 2008.  

La moratòria prevista pel Govern no es pot denegar

El Banc d'Espanya ha facilitat dades sobre l'aplicació de les moratòries fins al 31 de maig:

S'havien sol·licitat 258.611 moratòries d'hipoteques, de les quals s'havia donat curs a 208.698, la qual cosa suposa al voltant d'un 80% de les sol·licituds. Quant a l'import, les moratòries legals sobre hipoteques s'apliquen a 18.833 milions d'euros, la qual cosa suposa un 3,97% del saldo total d'hipoteques pendents.

S'havien sol·licitat 383.320 moratòries de préstecs d'un altre tipus, havent-se donat curs a 318.751. El saldo pendent d'amortització dels préstecs suspesos se situava en 2.345 milions d'euros, la qual cosa suposa un 1,29% del saldo total de préstecs.

Els bancs poden oferir-te acords sense risc per a tu

A més de la moratòria legal, molts bancs van començar a oferir moratòries voluntàries als clients que no complien els requisits per a accedir a la moratòria legal.

Finalment, la Confederació de Caixes d'Estalvi (CECA) i l'Associació Espanyola de Banca (AEB) van arribar a un acord sectorial per a unificar les condicions aplicables a aquestes moratòries, amb ajornaments de fins a 12 mesos en el cas d'hipoteques i fins a 6 mesos en el cas de préstecs personals.

A més, s'ha establit un règim especial per a regular els acords de moratòria aconseguits entre les entitats i els seus clients, amb el que és molt difícil que aquestes moratòries puguen arribar a convertir-se, a la llarga, en una excusa per a un empitjorament de les condicions a la llarga. Així, està prohibit:

  • Modificar el tipus d'interés pactat.
  • Cobrar despeses o comissions, excepte la prima de la pròrroga del contracte d'assegurança, ja que les entitats sí que podran prorrogar fins al venciment del préstec les assegurances de protecció de pagaments o d'amortització del préstec vinculats al mateix inicialment, i aplicar la prima corresponent.
  • Obligar a la contractació de qualsevol altre producte vinculat.
  • Establir altres garanties addicionals, que no consten en el contracte original.

A més, s'ha establit que les moratòries puguen aplicar-se a tota classe de préstecs, crèdits o contractes d'arrendament financer.

  • Es pot recordar un allargament del termini equivalent a la duració de la moratòria o bé mantindre el termini, incrementant l'import de les quotes a pagar una vegada passat el període de gràcia.
  • Aquesta regulació inclou la obligació d'aportar informació sobre la seua aplicació al Banc d'Espanya.
  • A 31 de maig, les sol·licituds de moratòria sectorials aconseguien les 345.506, incloent tant les d'hipoteques sobre les no hipotecàries i havien donat curs a 260.472, la qual cosa suposa al voltant del 75% de les sol·licituds.

A diferència de la moratòria legal, que és d'aplicació obligatòria, la concessió de les moratòries sectorials depén exclusivament de la voluntat de l'entitat. Per això seria interessant saber quin percentatge de sol·licituds són rebutjades per les entitats, dada que el Banc d'Espanya no facilita.

Consulta la notícia original ACI

© 2021 - Sernutec - Servicios y Nuevas Tecnologías