logo

Actualitat Notícies

COVID-19: MESURES DE DEFENSA DE LAS PERSONES CONSUMIDORES

Des de la DG de Comerç, Artesania i Consum s'ha redactat un document amb la finalitat d'aclarir l'article 36 del RDL 11/2020 en el qual s'adopten mesures urgents complentàries respecte a les persones consumidores per a fer front a la crisis del COVID-19. 

Podeu accedir al document ACI 

© 2020 - Sernutec - Servicios y Nuevas Tecnologías