logo

Actualitat Notícies

BBVA cobrarà per traure diners en finestreta
BBVA cobrarà per traure diners en finestreta

És possible que em cobren per anar al meu banc a traure els meus diners? Doncs sí. De fet, ja passa en alguns casos i BBVA ja està avisant als seus clients que començarà a fer-ho en 2021. Per a OCU aquesta és una comissió injustificada, perquè el reintegrament d'efectiu és un servei de caixa bàsic i ja està inclòs en la comissió de manteniment. Demanem al Banc d'Espanya que aclarisca si escau aquesta nova pràctica.

Una comissió injustificada que penalitza als clients majors

Les entitats bancàries estan tractant de desincentivar el que els clients acudisquen a les sucursals: tancament d'oficines, horaris complicats… i ara, cobrar per acudir a finestreta a extraure els seus propis diners. CaixaBank ja limita a quatre el nombre d'operacions que es poden realitzar al mes per finestreta i cobra una comissió de 2 euros quan se supera aqueix número. Ara, BBVA va més enllà i anuncia que aplicarà aquesta comissió des de la primera retirada d'efectiu.

Cobraran 2 euros per retirada des de 2021

BBVA està comunicant als seus clients que començarà a cobrar comissions per retirar diners en efectiu dels seus comptes en finestreta: en concret, a partir de l'u de gener de 2021 començarà a cobrar una comissió de dos euros a tots els clients que acudisquen a les seues oficines a retirar un import inferior a 2.000 euros. Si demanen una quantitat superior, no pagaran aqueixa comissió.

Una comissió que no procedeix

Clarament, l'objecte d'aquesta comissió és desincentivar les operacions en finestreta i incentivar l'ús de caixers automàtics, amb el consegüent estalvi de costos per al banc.

Però per a OCU, BBVA no hauria de cobrar aquesta comissió als seus clients, perquè aqueix tipus de servei ja està inclòs en altres comissions que paguen a l'entitat per tindre el compte.

Els contractes de compte corrent inclouen la prestació del servei de caixa, entenent com a tal traure i ingressar diners, disposar del saldo mitjançant xec i atendre rebuts. Segons estableix el Banc d'Espanya, el servei de caixa es retribueix a través de la comissió de manteniment, per la qual cosa no procedeix cobrar qualsevol altra comissió. És cert que, segons indica el Banc d'Espanya, les entitats poden prestar el servei de caixa de la manera que consideren convenient (per exemple, podrien deixar d'oferir el servei de finestreta), però no haurien de cobrar comissions addicionals per un servei que continuen prestant i que ja s'està “pagant” en una altra comissió. 

En vista d'això, des d'OCU realitzarem una consulta al Banc d'Espanya perquè es pronuncie sobre la procedència de la nova comissió que anuncia  BBVA

Què pot fer el client?

Si eres client de BBVA i t'apliquen aquesta comissió, pots reclamar:

  • Queixa't davant el defensor del client de l'entitat.
  • Si la resposta no és favorable o si transcorre un mes sense haver rebut contestació, pots reclamar davant el Departament de Conducta de Mercat i Reclamacions del Banc d'Espanya.
  • Si la comissió segueix avant, i no vols o no pots limitar-te a usar els caixers per a obtindre diners en efectiu, no et resignes i opta per un altre compte amb bones condicions que no et cobre per traure diners en finestreta: en el nostre comparador de comptes corrents podràs veure la que millor s'ajuste al teu perfil.

Un altre pas més cap a l'exclusió de consumidors

És un fet que aquest tipus de comissions perjudica principalment les persones majors. Moltes d'elles han d'enfrontar-se a problemes sensorials, cognitius i de mobilitat, que dificulten o directament impedeixen situacions habituals com extraure diners d'un caixer automàtic.

Des d'OCU ja s'ha denunciat aquest tipus de pràctiques que comporten l'exclusió financera dels col·lectius més vulnerables i sol·licitem, entre altres coses, que el servei bancari físic es considere com un “servei bàsic i universal” i l'Estat garantisca que arriba a tota la població, igual que succeeix amb altres serveis com les telecomunicacions o Correus.

Consulta la notícia original ACI

© 2021 - Sernutec - Servicios y Nuevas Tecnologías