logo

Actualitat Notícies

7 de cada 10 consumidors consulta l'etiquetatge


Segons l'últim estudi monogràfic del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació realitzat a consumidors sobre l'etiquetatge. Quant a la composició dels aliments, existeix una total preferència perquè l'etiquetatge reflectisca un llistat d'ingredients complet. Al consumidor li agrada saber el que menja.

Els consumidors busquen en les etiquetes dels aliments, sobretot, informació relativa a la data de caducitat o consum preferent, la llista d'ingredients, així com dades sobre les seues condicions de conservació

L'etiquetatge dels aliments és un aspecte que interessa als consumidors que, sobretot, busquen informació relativa a la data de caducitat o consum preferent, la llista d'ingredients, així com les condicions de conservació i utilització del producte, segons l'últim estudi monogràfic del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació realitzat a consumidors sobre l'etiquetatge, publicat en el seu lloc web.

Per a l'elaboració d'aquest monogràfic s'han realitzat enquestes a 1.500 consumidors. Aquest informe s'emmarca en l'estudi del Baròmetre del Clima de Confiança del Sector Agroalimentari, l'objectiu del qual és recollir informació que reflectisca el nivell de satisfacció i el clima de confiança dels diferents agents que conformen la cadena de comercialització agroalimentària (productors, majoristes, indústries, distribució i consumidors).

Segons aquest monogràfic, 7 de cada 10 consumidors consulta l'etiquetatge dels productes d'alimentació sempre o quasi sempre, encara que s'aprecien diferències depenent de l'edat dels consumidors, sent els majors de 55 anys els que menys lligen l'etiquetatge.

Aquest estudi assenyala que els consumidors no tenen grans problemes per a trobar la informació en els etiquetatges. En una escala de 0 a 10 valoren aquest aspecte amb un 6,2. No obstant això, hi ha un 17% dels enquestats al qual els resulta molt difícil o difícil la localització de determinada informació en l'etiquetatge.

Per al consumidor, els aspectes més importants de l'etiquetatge són: data de caducitat o consum preferent, llista d'ingredients i condicions de conservació i utilització.

En relació a les dates de caducitat i consum preferent, 7 de cada 10 consumidors es fixa en aquestes.

Quant a la composició dels aliments, existeix una total preferència perquè l'etiquetatge reflectisca un llistat d'ingredients complet. Al consumidor li agrada saber el que menja, segons els resultats d'aquest estudi. Mostra d'això és que 9 de cada 10 consumidors es decanta per aquesta opció enfront de la llista reduïda. De fet, 3 de cada 10 deixa de comprar algun aliment per tindre algun ingredient.

La informació nutricional també és fonamental per als consumidors, ja que el 87,6% dels entrevistats la considera important i útil. Els elements en els quals més es fixen els consumidors són els greixos, els sucres i les calories.

Una altra informació que volen conéixer els consumidors és l'origen dels aliments. De fet, 7 de cada 10 consumidors es fixa en aquest aspecte. Els aliments en els quals més busquen que l'origen siga nacional són els productes frescos com a peixos, fruites, verdures i carns.

Consulta la noticia original ACI

© 2020 - Sernutec - Servicios y Nuevas Tecnologías